Posts Tagged With 'Shaolin Kung Fu'

Home

Welkom op ShaolinKungfu.nl

Shaolinkungfu.nl is een informatieve website gericht op de ontwikkeling van Shaolin Kung Fu & Shaolin Wushu in Nederland.

Een groep van Nederlandse Shaolin Kung Fu beoefenaars in Shaolin Tempel (anno 2005)

Het doel van deze website is om een zo duidelijk beeld te scheppen van de ontwikkeling van Shaolin Kung Fu in Nederland, evenals om de schoonheid, cultuur van Shaolin Kung Fu te promoten en toegankelijkheid voor het grote publiek te vergroten.

Verder zijn op deze site ook verschillende artikelen te vinden die betrekking hebben op deze onderwerpen, en waar u les kunt krijgen in Nederland.

U kunt hier onder andere lezen hoe Shaolin Kung Fu in Nederland verzeild is geraakt en hoe Shaolin Kung Fu zich als krijgskunst, alsook zich op sportief vlak in Nederland verder heeft ontplooid. Er zal een blik worden geworpen op het verleden en het heden van de krijgskunst.

De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Wij proberen hier een zo goed mogelijk beeld te geven van de ontwikkeling van Shaolin Kung Fu in Nederland en zijn niet aansprakelijk te stellen voor eventuele onjuistheden of fouten. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar onze site-disclaimer.

Afbakening & Definitie Shaolin Kung Fu

Ingang Shao Lin Si (Shaolin Tempel)

We spreken hier over Shaolin Tempel Kung Fu zoals wordt onderwezen in en rondom de kung fu scholen van de Shaolin Tempel in China. Vandaag de dag is dit een combi van traditioneel met ook veel moderne invloeden.

De Shaolin Tempel is een Boeddhistische Tempel en wordt door velen gezien als de oorsprong van de vechtkunst. Volgens de legende, kwam zo’n 500 jaar na Chr. Da Mo, een indiase monnik, naar de Tempel en stond hij aan de bloei van de ontwikkeling van Shaolin Kung Fu.

Xiao Hong Quan

Een traditionele stroming van Shaolin Tempel Kung Fu is de Wu Gu Lun stroming. Deze ‘stijl’ bevat geen acrobatiek, en is meer intern (zoals Tai Chi Quan).

Wu Gu Lun Kung Fu

Tegenwoordig heeft Shaolin Kung Fu zich ook wijd buiten China verspreid. Deze wordt door diverse leraren en instructeurs met veel zorg en aandacht aan hun studenten geleerd. Ze voelen zich veelal verbonden met de Shaolin Tempel Kung Fu, met veel respect voor hun leermeesters.

Houten monnik

De Shaolin Kung Fu waar we over spreken heeft karakteristieke eigenschappen, die specifiek aan Shaolin Tempel Kung Fu zijn toe te schrijven (meer hierover is te lezen op deze website).

Andere moderne en traditionele Kung Fu stijlen worden op deze website verder niet in behandeling genomen.

Shaolin kung fu is eigenlijk geen stijl, maar wordt vaak wel op die manier behandeld. Voor overige stijlen wordt verwezen naar de gerelateerde websites op het internet.

Op de website www.shaolinmartialarts.nl wordt een blik geworpen op de verhouding tussen de moderne en traditionele Chinese vechtkunst.

Lees meer over de ontwikkeling van Shaolin Kung Fu in Nederland

Introductie van Shaolin Kung Fu in Nederland

Chinese stempel

Wanneer ‘kwam’ Shaolin Kung Fu naar Nederland en wanneer nam de bekendheid toe?

In de Nederlandse Shaolin cultuur zijn een aantal mijlpijlen geweest.

De pioniers

In afgelopen 30 jaar was Shaolin Kung Fu nooit zo bekend en populair geweest als tot op heden. Talloze factoren hebben tot deze huidige bekendheid en populariteit bijgedragen. Hierbij kun je denken aan het handjevol personen, dat begin der jaren 80 en 90 een grote passie hadden (en nog steeds hebben) voor Shaolin Kung Fu en vele malen richting de Shaolin Tempel in China zijn vertrokken om daar de ‘kunst’ te leren. Zij die hier in Nederland (en België) kleine schooltjes stichtten om de krijgskunst te verspreiden. Maar ook de ontwikkeling van internet en filmpjes. De toegankelijkheid van China voor toeristen en trainingsmogelijkheden in China.

Pagode in de buurt van de Shaolin Tempel
Pagode in de buurt van de Shaolin Tempel

De comeback van de Shaolin Tempel

Vooral dankzij de reeks van Shaolin Tempel films met in de hoofdrol Jet Li begin jaren 80, werd de aandacht na vele jaren van verwaarlozing weer gevestigd op de Shaolin Tempel en haar legendarische geschiedenis (m.n. door de Chinese regering zelf). In de jaren 90 werd de bekendheid van Shaolin wederom vergoot door de vele shows en Shaolin monniken tours door Europa, waaronder in 1994 een show van een afvaardiging van 25 Shaolin vechtmonniken van de Shaolin Tempel onder de naam: Night of Shaolin. Dit was 1 van de eerste tours van de Shaolin Monniken, die toen (vanwege de toen nog zeer grote onbekendheid in het Westen) nog iets heel mysterieus met zich meebrachten. Deze show is daarna nog vele jaren lang op Eurosport herhaald.

Eerste Shaolin Tempel Kung Fu school in Nederland

De oprichting van de 1e Shaolin Tempel Gong fu school in Utrecht in 1995 door Joost Warsanis (oprichter van Shaolinbond – www.shaolinbond.nl), maakte het voor geïnteresseerden mogelijk om voor het eerst kennis te nemen in Nederland van de Shaolin krijgskunst.

Joost Warsanis
Joost Warsanis

Shaolin Monnik Shi Xing Peng

Uiteindelijk komt voor velen hun droom in 1996 tot werkelijkheid, namelijk de komst van een hedendaagse Shaolin vechtmonnik in Nederland en België. Zij kregen nu de kans en gelegenheid om de krijgskunst te leren van de 32e generatie Shaolin vechtmonnik, genaamd Shi Xing Peng. Hij sprak overigens geen woord Nederlands of Engels. Het praten ging vaak letterlijk met handen en voeten.

Shi Xing Peng
Shi Xing Peng

Mede dankzij zijn komst (hij verbleef uiteindelijk ongeveer 5 jaar in Nederland), heeft de populariteit van Shaolin Kung Fu in Nederland een positieve stimulans gekregen.

Shaolinbond Nederland

De bekendheid en toename aan populariteit van Shaolin Kung Fu in Nederland wordt door de oprichting van Shaolin Bond Nederland in het jaar 2000 bekrachtigd. De Shaolin Bond is een overkoepelende rijkserkende organisatie voor Shaolin kung fu scholen. Ze organiseert ieder jaar het Shaolin Open toernooi gehouden, waarbij zowel Nederlandse en internationale Shaolin Kung Fu beoefenaars aan kunnen deelnemen. Het is een open evenement en is toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Demogroep uit Nederland
Demogroep uit Nederland

De groeiende populariteit van Shaolin

Ook onder de niet-traditionele vechtsportbeoefenaars groeit de populariteit van Shaolin Kung Fu nog steeds. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de diversiteit van de kunst, zoals het sportieve en non-contact element.

Kung Fu meesters uit China

34e generatie Shaolin discipel Shi Yan Qiang
34e generatie Shaolin discipel Shi Yan Qiang

Nederland wordt nog vrijwel ieder jaar bezocht door diverse Shaolin Kung Fu leraren en instructeurs, die enthousiaste beoefenaars graag de kans geven om onder hun begeleiding het Shaolin Wushu verder te ontwikkelen via workshops

Groepsfoto seminar Zhang Li Peng
Groepsfoto seminar Zhang Li Peng

De Nederlandse televisie omroep VARA heeft in het verleden (mei 2005) in het programma Vara-Live ook aandacht besteed aan de Shaolin krijgstkunst.

De Nederlandse Shaolin cultuur

Ook vandaag de dag wint Shaolin Kung Fu nog steeds aan populariteit, zowel onder de jongere als onder de oudere generatie.

< Terug > < Lees hier over de 1e Shaolin Kung Fu monnik in Nederland >

De komst van Shi Xing Peng

De komst en verblijf van de 1e Shaolin Kung Fu Monnik in Nederland

 

Zhang Li Peng

Meester Zhang Li Peng is een 32e generatie ex-Shaolin Kung Fu monnik die in 1996 voor een langere periode in Nederland verbleef. Voor veel Shaolin Kung Fu bewonderaars in en rondom Nederland was dit de kans om de krijgskunst, direct en dicht bij huis te leren. Je moet je voorstellen dat er destijds nog zeer weinig bekend was onder het grote publiek over Shaolin tempel en kung fu in het Westen

Manier van leven

Zhang Li Peng met zijn demogroep
Zhang Li Peng met zijn demogroep

Meester Zhang komt uit een familie waar Kung Fu niet alleen training is, maar daadwerkelijk een manier van leven, dag in dag uit, opstaan en slapen met Kung Fu. Het leven was onbeschrijflijk zwaar, en voor ons in het Westen bijna onmenselijk te noemen, maar het was niet anders. Hij begint op vijf-jarige leeftijd in de leer van zijn vader in hun eigen familie Kung Fu stijl.

Ongeveer 2 jaar later, op zevenjarige leeftijd wordt hij door de Shaolin Tempel meesters opgemerkt en als Shaolin leerling in de tempel opgenomen, waar hij zijn monnikennaam Shi Xing Peng krijgt. Zelfs nu nog, als je naar de Shaolin Tempel gaat, zie je nog oude afbeeldingen van Shi Xing Peng.

Op 16-jarige leeftijd begint Shi Xing Peng, namens de Shaolin Tempel, aan zijn grote tournee over de hele wereld (samen met een groep van de 1e internationale Shaolin monniken). Deze Shaolin World tours in 1994 was de 1e serie van shows in Nederland en gingen door in 1995, waaronder Eurosport Wenen te zien was. Gedurende deze periode (mei 1994) bezoekt hij ook Nederland.

In deze oude documentaire (duur: 1,5 uur) zie je nog deze groep Shaolin monniken, waaronder ook Shi Xing Peng:

De komst naar Nederland

In 1996, op 22-jarige leeftijd, krijgt hij de gelegenheid om naar Nederland te komen om Shaolin Kung Fu verder te promoten en te verspreiden. Zonder enige beheersing van de Nederlandse taal slaagt hij erin om in een kort tijdbestek (met de hulp van vrienden en kennissen) diverse Tai Chi en Kung Fu scholen te openen in Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Gent (Be), Antwerpen (Be) en Essen (Dtsl). Na een maand heeft hij al een recordaantal van 300 leden. In de jaren daarop bouwt hij een stabiele Shaolin Kung Fu vesting op en studeert hij de Nederlandse taal.

European Shaolin Martial Art Association

Twee jaar (1998) later sticht hij de European Shaolin Martial Art Association en organiseert hij met groot succes het 1e Europese Shaolin evenement, inclusief wedstrijden en demonstraties door diverse monniken.
In 2000 organiseert hij voor de 2e maal de European Shaolin Martial Arts contest. Ditmaal is hij mede verantwoordelijk voor een van de grootste Shaolin shows in Europa (Erfurt), deze show is nog vele malen op Eurosport vertoond.

New York

Eind juni 2000 besluit hij een nieuwe richting in te slaan en de Shaolin krijgskunst aan de andere kant van de wereld te promoten. Hij besluit om naar New York te verhuizen en richt daarmee de American European Shaolin Martial Arts Association op.
Momenteel woont meester Zhang Li Peng samen met zijn vrouw en kind in New York. Zijn doel is om studenten authentieke Kung Fu en tai chi te onderwijzen zodat deze gezonde culturele tradities begrepen kunnen worden en gezondheid bevorderd kan worden voor alle leeftijden.

Zhang Li Peng in USA
Zhang Li Peng in USA

De autobiografie van Meester Zhang is te lezen op zijn persoonlijke website American European Shaolin Kung Fu Association

< Vorig artikel Volgend artikel >

Wat is Shaolin Kung Fu? Verleden en heden

Verleden
De traditionele Kung Fu van het Shaolin klooster (ook Kung Fu in het algemeen) is niet ontwikkeld als sport, spel, demonstratiekunst of een vorm van ontspanning, maar als een kunst ter zelfverdediging en later als militair ‘wapen’ ten behoeve van de krijgskunst. Het werd gebruikt in de turbulente tijden van vijandigheid en oorlogsvoering. De technieken waren gericht op het uitschakelen van de persoon (om te doden). Trainingen waren gericht om op elk niveau te kunnen presteren, fit te zijn en klaar te zijn voor de mogelijke strijd.

Heden
Wie nog denkt dat dit vandaag de dag zo is, dient even wakker geschud te worden. Shaolin Kung Fu tegenwoordig is gericht op behoudt van de kunst, lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Om de gevaarlijke technieken te begrijpen en gevaarlijk te zijn, zul je meer moeten doen dan wat vormpjes lopen. Het Chinese leger heeft nog wel technieken verweven in de militaire krijgskunst (Qi Di Quan). De traditionel vuistvormen bezitten tal van gevaarlijke technieken, maar zijn vaak moeilijk te doorgronden zonder de juiste kennis en inzicht. Dit zijn de geheimen van Shaolin.
Houten beelden in strijd
Houten beelden in de Tempel

Kenmerken en feiten rondom Shaolin Kung Fu:

  • Shaolin Kung Fu is een krijgskunst en vind haar oorsprong in de Shaolin Tempel in China.
  • Shaolin Kung Fu kent een zeer lange en rijke geschiedenis van meer dan 1500 jaar met zowel legendarische hoogtepunten als teleurstellende dieptepunten.
  • De Shaolin Tempel vormde een bron voor ontwikkeling van een vechtkunst waarin de beste technieken uit verschillende Kung Fu stijlen werden ondergebracht.
  • Shaolin Kung Fu op zich is geen stijl, maar een verzameling van diverse Kung Fu stijlen.
  • Shaolin Kung Fu, ooit ontwikkeld ter verbetering van de lichaamsconditie, geëvolueerd tot machtige verdedigingskunst dat door de tijd heen is geperfectioneerd, is tegenwoordig een erfgoed te noemen (de kunst).
  • Het was ooit, nog niet zo lang geleden, verboden, verbannen en vervolgd vanwege de reputatie en angst van de kracht van Kung Fu.
  • Ontwikkeling van de hedendaagse Chinese martial art (moderne Wushu) gebeurde tijdens de periode van de Chinese volksrepubliek (1949 – Heden): men ontwikkelde een moderne kunst met de uitstraling en achterliggende gedachte van Shaolin Kung Fu, waarbij de gevaarlijkste technieken zijn weggelaten. Het was ontwikkeld ter verbetering van de geest, lichaam en de sport.
  • De hedendaagse Shaolin Kung Fu wordt gekenmerkt door een combinatie van traditioneel en modern (met veel acrobatiek en sprongen).
  • De authentieke traditionele vormen en technieken krijgen weer bestaansrecht, maar zijn zeer moeilijk in haar traditionele oorsprong te vinden. En ook nog moeilijk te begrijpen en toe te passen in de dagelijkse praktijk.
  • De authentieke Boeddhistische Shaolin monniken die de interne Shaolin krijgskunst beheersen zijn er nog steeds, deze heet Shaolin Wu Gu Lun.

Grootmeester Zhang Jian Zu woont en geeft les bij het Shaolin klooster
Grootmeester Zhang Jian Zu woont en geeft les bij het Shaolin klooster

Sport of krijgskunst?

Steeds vaker zie je dat de Shaolin Kung Fu van tegenwoordig meer gericht op het sportieve, met de uitstraling en kracht van de oude traditionele vormen en gedachten. Dat wil niet zeggen dat de beoefenaars geen Kung Fu kennen en dat er geen traditionele Shaolin Kung Fu wordt beoefend.

Hal bij Wushu Guan
Hal bij Wushu Guan

Tegenwoordig is het zelfs voor iedereen mogelijk om nabij het Shaolin klooster te trainen. Iedereen kan zijn of haar koffers pakken en richting de Shaolin vertrekken om daar ‘Shaolin Kung Fu’ te leren. Vandaar dat de Shaolin Kung Fu die vandaag de dag rondom de Shaolin Tempel in China wordt onderwezen, vaak veel meer weg heeft van het moderne Wushu, dat meer nadruk legt op beweging en het sportieve element. Niets ten nadele van de moderne Shaolin Tempel, maar wie er daarna als vechtmeester terug wilt komen, komt vaak bedrogen uit.

Tagou Kungfu/Wushu school naast het Shaolin klooster
Tagou Kungfu/Wushu school naast het Shaolin klooster

Het handjevol meesters rondom de tempel, die in staat zijn de echte Shaolin Kung Fu te onderwijzen, zijn moeilijker te vinden en het contact verloopt vaker via een goede kennis. En zelfs dan, is het nog maar de vraag of zij daadwerkelijk hun Kung Fu willen onderwijzen. Hierbij speelt namelijk dat echte Kung Fu technieken niet zomaar aan ‘vreemden’ wordt doorgegeven.

Het grote verschil

De volgende sites werpen ook een blik op Kung Fu en wushu:

Interview met Shaolin Monnik
Hierbij wordt ingegaan wat Kung Fu daadwerkelijk inhoudt, uitgelegd door meester Zhang in New York.

Kung Fu gezondheid, het verschil tussen Kung Fu en wushu
Nederlandse website (ShaolinMartialArts.nl) over Shaolin Kung Fu, Kung Fu in het algemeen en les in Shaolin Kung Fu, dat dieper ingaat over de positieve effecten van het beoefenen van Kung Fu (maar ook mogelijk negatieve effecten). De auteur werpt een hedendaagse blik over de verschillen van traditionele Kung Fu en de moderne Wushu.

Het verschil tussen Kung Fu en Wushu
Het verschil tussen Kung Fu en Wushu toegelicht vanuit historisch oogpunt.

Slangenstijl
Slangenstijl (Wushu)

< Vorig artikel > < De naam Shaolin >

Het gebruik van de naam Shaolin

Shaolin wint aan populariteit, dat is zeer zeker te merken aan het aantal bewonderaars en beoefenaars in Nederland, maar ook te merken aan de oprichting van diverse Kung Fu scholen.

De commercialisering van Shaolin

Tien jaar terug was er in Nederland nauwelijks een Shaolin Kung Fu school te vinden, terwijl nu bijna iedere school, Kung Fu-historie-technisch gezien wel iets te maken heeft met Shaolin. Een keerzijde van deze populariteit is dat de naam Shaolin niet altijd juist gebruikt wordt.

Het begrip Shaolin is meer dan alleen de naam van de Shaolin Tempel in China, het is inmiddels door slimme ondernemers verheven tot een handelskenmerk, een commerciële inkomstenbron en een marketingtool. Shaolinwushu.be onderzocht de commercie achter Shaolin. Het volgende stuk komt uit een artikel van deze nieuwsbron.

Minstens 117 dergelijke handelsmerken zijn op dit ogenblik al geregistreerd in 11 landen en gebieden. Shaolin tempel (China) kan door deze registraties geen kungfu demonstraties houden in dergelijke landen daar ze problemen zouden krijgen met de eigenaars van het handelskenmerk.‘ Dit was overigens in 2005.

De professionalisering van Shaolin

wandelende souvenir shops bij de Shaolin tempel
Groepje wandelende souvenirshops bij de Shaolin tempel

Voor de Shaolin Tempel is het een beetje pijnlijk om op deze manier aan de commercie te worden verbonden. Er zijn zelfs software bedrijven die Shaolin heten en er is zelfs kleding te koop met Shaolin monnik opdrukken. Dan hebben we het niet over de toeristische Shaolin t-shirts, die nabij de tempel te koop zijn. De Shaolin tempel is tegenwoordig ook een druk bezocht toeristisch trekpleister.

Een internet-zoekopdracht met de naam ‘shaolin’ levert op google maar liefst 7 miljoen hits op (maart 2012). Op 14 juni 2005 deden we dezelfde zoekactie met 938.000 hits. De zoekopdracht Shaolin Kung Fu levert zelfs meer dan 23 miljoen hits op (Op 29 juni 2005 was dit nog 3 miljoen), waarschijnlijk zal dit aantal ook alleen nu maar stijgen.

Aan de andere kant werkt deze ‘vercommercialisering’ ook in het voordeel van de naamsbekendheid van Shaolin en de krijgskunst. Wat afgelopen jaren erg in opkomst was, waren de theatherproducties die het traditionele leven van de Shaolin monniken trachten weer te geven en die de Shaolin Tempel op deze manier promoten (uiteraard wordt het zakelijk belang hierin niet uit het oog verloren). In tegenstelling tot de traditionele Shaolin Kung Fu shows, ontvangen dergelijke theatershow een veel breder ‘Westers’ publiek.

De groeiende populariteit van Shaolin

Ook onder niet-beoefenaars, de toeschouwers, groeit de populariteit van Shaolin Kung Fu nog steeds. De verschillende tours die in Europa zijn geweest, zoals Wheel of Life en Shaolin Monniken Tour Lotus & Swords, zijn bij de voorstellingen vaak volledig uitverkocht.

Shaolin Tempels in de wereld

De vele ‘Shaolin tempels’ in de wereld, al dan niet virtueel, zullen uiteraard als voornaamste doel het promoten van de krijgskunst zelf zijn, aangezien het met name de krijgskunst zelf is die Shaolin deze faam in eerste instantie heeft opgeleverd.

< Vorig artikel > < Geschiedenis van Shaolin Kung Fu >